ศาลแขวงราชบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ ศาลแขวงราชบุรี บริการด้วยใจ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

ศาลแขวงราชบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ในโครงการ “ดอกไม้แทนใจถวายแด่องค์ภูมิพล” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงราชบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ในโครงการ “ดอกไม้แทนใจถวายแด่องค์ภูมิพล” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ