หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ ศาลแขวงราชบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและศุนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว การผิดสัญญา และการบังคับคดีผู้ประกัน
ประกาศศาลแขวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
ผบ.2047/61
สืบโจทก์จำเลยไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.3012/61
สืบโจทก์จำเลยไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.3912/61
สืบพยานโจทก์หรือถอนฟ้อง
เวลา 09:00
ผบ.3978/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4205/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4427/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4428/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4433/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4434/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4435/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4436/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4437/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4492/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.450/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.4514/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4515/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4516/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4517/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4518/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4519/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.4520/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ.160/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
อ.1202/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1/1 เวลา 09:00
อ.1282/54
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1282/54
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1463/53
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1687/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1990/53
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.2154/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.2154/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3003/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
อ.3003/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
อ.3502/57
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.3502/57
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.729/61
นัดพร้อม
เวลา 09:00