หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ ศาลแขวงราชบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและศุนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว การผิดสัญญา และการบังคับคดีผู้ประกัน
ประกาศศาลแขวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ผบ.5345/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
ผบ.5349/61
สืบพยานโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 09:00
ผบ.5357/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1/1 เวลา 09:00
ผบ.5361/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1/1 เวลา 09:00
ผบ.5423/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.5790/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.5793/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1/1 เวลา 09:00
ผบ.5801/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6010/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6011/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6012/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6013/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6014/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6015/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6016/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6017/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6018/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6144/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 16:30
ผบ.6199/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6200/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6201/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6202/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6203/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6204/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6205/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6206/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6207/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6305/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6306/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6307/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6308/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6309/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
ผบ.6310/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2/2 เวลา 09:00
พ.272/61
สืบโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.173/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3242/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 09:00
อ.3469/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.4274/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
อ.5044/58
นัดไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 13:30